GMP Belgelendirme

GMP Belgelendirme

İyi Üretim Uygulamaları (GMP), gıda ve eczacılık ürünlerinin üretim, test ve genel kalite kontrolünün sağlanması ve yönetimi için dünya çapında bilinen bir kavramdır. GMP, ürünlerin üretim amaçlarına uygun ve pazarlama izninin gerektirdiği şekilde tutarlı, sürekli ve güvenli bir şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan kalite güvence yaklaşımını benimsemektedir. GMP İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası yüksek kaliteli ürünler üretme konusundaki kararlılığınızı ve mevzuatlara uyduğunuzu belgeler.
GMP, dokümantasyon, kayıt tutma, personel nitelikleri, sanitasyon, temizlik, ekipman doğrulama, süreç doğrulama ve şikayet yönetimi gibi konuları ele almaktadır. GMP gereksinimlerinin birçoğu çok genel ve ucu açık şekilde belirlenmiştir. GMP, her üreticinin gerekli kontrolleri en iyi nasıl uygulayacağına bireysel olarak karar vermesine izin vermektedir. Bu belgeye sahip olmak isteyen işletmeler, akredite kuruluşların verdiği GMP Belgelendirme hizmetinden faydalanabilmektedir. GMP’nin işletme bünyesinde nasıl uygulanacağı konusunda da danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.

GMP Belgelendirme Kapsamı

GMP’nin kalite yaklaşımı, şirketlerin kontaminasyon, tutarsızlık ve hata durumlarını en aza indirmelerini veya ortadan kaldırmalarını; böylelikle üretimin kontrollü, iş ve  iş güvenliği esaslarına uygun, temiz ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu da tüketiciyi riskli veya tehlikeli bir ürün satın almaya karşı korumaktadır. Firmaların GMP düzenlemelerine uymaması, uyarma, el koyma, para cezaları ve hapis cezası gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.
Tüm dünyada GMP’nin, şirketlerin hem yasalara ve ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağladığına hem de performansını iyileştirmeye yardımcı olacak iyi bir iş aracı olduğuna inanılmaktadır. GMP gerekliliklerinin hepsi, şirketlerin sürekli iyileştirme prosedürleri kullanarak kaliteli bir yaklaşıma doğru ilerledikçe kendilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde belirlenmiş, birbiriyle tutarlı ve etkili uygulamalardır.
GMP, bazı durumlarda CGMP olarak da isimlendirilebilmektedir. Buradaki C (current), üretim, test, tasarım ve kontrolün “güncel” yöntemleri anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, üreticiler güncel olan teknoloji ve sistemleri kullanmalıdır. Kontaminasyonu, karışıklıkları ve hataları önlemek için kullanılan sistem ve ekipmanlar günümüz standartlarına göre yeterli durumda olmalıdır.

GMP Belgelendirme Hizmeti

İşletmeler, GMP Belgelendirme sürecinde bir danışman firma ile çalıştığı taktirde belgelendirme süreci çok daha hızlı, etkili ve kolay hale gelmektedir. Günümüzde belge sahibi birçok kuruluş, belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra danışmanlık hizmeti almaya devam etmektedir.

 

Alakalı Makaleler

Mayıs 25, 2020

Kosher Belgesi Nedir?

Mayıs 24, 2020

GMP Belgesi Nedir?