BRC Gıda Güvenliği

BRC Gıda Güvenliği Sertifikasyon

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), Birleşik Krallık’ta gıda perakende endüstrisi için 1992 yılında oluşturulan bir ticaret birliğidir. BRC, gıda ve imalat endüstrilerinde en iyi uygulamalar için yaklaşık otuz yıldır standartlar yayınlamaktadır. Bunlar arasında BRC Global Food standardı 1998’den beri varlığını sürdürmektedir ve 2000 yılında GFSI (Global Food Safety Initiative | Global Gıda Güvenliği Girişimi) kuruluşu tarafından tanınan ilk gıda güvenliği standardı olmuştur. Bu durum, standardın kabul için “karşılaştırma” kriterlerini karşıladığı anlamına gelmektedir. Standart, “toplam kalite yönetimi” programı olarak tasarlanmıştır ve hem gıda güvenliği gerekliliklerini hem de gıda üreticilerinin sertifika almak için yerine getirmesi gereken kalite gereksinimlerini içermektedir.

BRC Gıda Güvenliği Standartları

BRC’nin gıda güvenliği konusunda yayınladığı standartlar şunlardır:
1-) BRC Gıda Güvenliği için Standart
İlk kez 1998’de yayınlanan, BRC Global Gıda Güvenliği Standardı, ilk GFSI karşılaştırmalı standardı olup dünya çapında halen önde gelen gıda güvenliği sertifikasyon standartlarından biridir.
2-) BRC Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri için Global Standart
Bu standart da Global Gıda Güvenliği Girişimi (GSFI) karşılaştırma komitesi tarafından tanınan ilk Ambalaj Standardı olma özelliği taşımaktadır.
3-) BRC Depolama ve Dağıtım için Global Standart
İlk olarak 2006 yılında yayınlanan standart, aynı zamanda bir diğer GFSI karşılaştırma standardıdır. Standardın en son sürümü 3 Ağustos 2016’da yayınlanmıştır.
4-) BRC Acenteler ve Komisyoncular için Global Standart
Bu standart, gıda ve ambalaj endüstrilerinde faaliyet gösteren acente ve broker işletmeleri için ürün güvenliğini, kalitesini ve yasalara uyumluluğunu yönetmek için bir çerçeve sağlamaktadır.
5-) Tüketici Ürünleri
Tüketici Ürünleri Standartları 2016 yılında yayınlanmış ve iki ayrı standart halinde tüketici ürünleri içerisindeki ürün çeşitliliğini tanıyacak şekilde revize edilmiştir. Bu standartlar şunlardır:
  • Tüketici Ürünleri için Global Standart – Genel Ticaret
  • Tüketici Ürünleri için Global Standart – Kişisel Bakım ve Ev Ürünleri
Standartların her biri, temel ve ileri düzey olmak üzere farklı seviyelerde sertifikalandırılabilmektedir.
6-) Perakende
BRC Perakende Standardı 2016 yılında yayınlanmıştır. Bu standart, gıda ürünleri perakende satışı yapan kuruluşlar için genel bir çerçeve sunmakta ve uyulması gereken esasları belirlemektedir. BRC Gıda Güvenliği Standardı, kalite, ürün yönetimi, HACCP sistemleri ve İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile gıda ürünlerinin güvenliği, kalitesi ve yasal şartlarını tek bir metinde toplayan önemli bir küresel gıda Standardıdır. Müşteri şikayetlerini azaltır, gereksinimlerini konsolide eder.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi