GMP Belgesi Nedir?

GMP Belgesi Nedir?

GMP belgesi, ürünlerin üretimde sürekliliği sağlanırken, bahse konu ürünün hangi alanda kullanılacak ise o alana ait kalite standartlarında üretildikten sonra, son dağıtıma kadar bütün aşamalarda kontrol edilerek piyasaya sunulduğunu gösteren belgedir.  GMP kuralları her sektör için ayrı ayrı tanımlanmıştır. GMP açılımı Türkçe ‘’İyi Üretim Uygulamaları’’ şeklinde yapılır.

GMP Belgesi Neden Gereklidir?

GMP belgesi üreticilerin piyasaya sundukları ürünlerin kalite standartlarına uygun üretildiğini belirten bir belgedir. GMP belgesi, tüketiciler üzerinde güven oluşturması, firmanın ve markanın prestiji açısından son derece önemli ve değerli bir belgedir. GMP uygulanmasını gerektiren başlıca sebepler şunlardır:
• Herhangi bir ürün satışa sunulduğunda GMP belgesi olması, ürünün kalite düzeyi, yararı ve güvenilirliği açısından alıcıda güven oluşturur.
• GMP uygulaması ile üretilen ürünler pazarlama yetkisi ile uyum içinde olur.
• GMP sistemi uygulaması, ürünün kaliteli üretilmesini sağlamak suretiyle sunulacağı pazarın ihtiyaçlarına uygun hale gelmesini sağlar.
• İhraç ya da ithal edilen ürünlerde gerekli kalite testleri yapılırsa da bahse konu ürünün GMP belgesi olmalıdır. Yani ihracatı ya da ithalatı yapılan ürünler için GMP belgesi, yasal hükümler gereği bulunması icap eden zorunlu bir belgedir.

GMP Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

GMP sertifikası gıda, vücut içi ya da dışında kullanılan ürünler üreten ilaç ve/veya medikal ürünler üreten sektörlerde alınmalıdır. Yurtdışına satışı yapılacak ya da yurtiçine ithal edilecek ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için GMP belgesi, olması gereken zorunlu belgeler arasındadır. GMP özellikle insan sağlığı üzerinde direk etkisi olan ürünlerin uygun koşullarda üretilmesinde ve ürün üretilmeye başladığı andan son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte olması gereken bir sistemdir. GMP sistemi üretim sahasına kurulduktan sonra, sistemin resmi olarak onaylanması ve GMP belgesinin alınması gereklidir.
GMP sistemi bir kere üretim yapılan tesise kurulup daha sonra kendiliğinden yürüyen bir sistem değildir. GMP sürekli denetleme ve gelişme gerektiren bir konudur. Bu nedenle de alınan GMP belgeleri belli zaman aralıkları ile yenilenir yani GMP belgesi bir kere alınmasını takiben belli bir süre geçtikten sonra geçerliliğini yitirir.

Alakalı Makaleler

Mayıs 25, 2020

Kosher Belgesi Nedir?

Mayıs 24, 2020

GMP Belgesi Nedir?