ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 Belgesi Danışmanlık

Şirketler her zaman müşterilerinin, kendi markaları hakkında memnun olması ve olumlu şeyler düşünmesini sağlamak için en iyi ürünü yaratmaya çalışmaktadır. Fakat yine de, müşterilerden gelen şikayetler bir ürün satışının her zaman bir parçası olmakta ve doğru yönetilmediği takdirde müşteri tabanına zarar verebilmektedir. Şikayetler, doğru şekilde değerlendirildiği ve üzerinde durulduğu takdirde, bir işletmenin kendisini geliştirebilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Şikayetlerin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sürdürülmesine yardımcı olmak için ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), şikayetlerin ele alınması için özel olarak hazırlanmış bir kalite yönetim süreci olan ISO 10002’yi geliştirmiştir. Bu bağlamda, Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmeler ISO 10002 Belgesi Danışmanlık hizmeti alarak gerekli çalışmaları kendi içerisinde gerçekleştirebilmekte, doğru adımlar atarak mevcut müşterilerini elinde tutmakta ve yeni müşteriler kazanmaktadır.

ISO 10002 Belgesi Danışmanlık Kapsamı

ISO 10002, türü, büyüklüğü veya sunduğu ürün ve hizmetler ne olursa olsun her kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tüm sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. ISO 10002 Belgesi Danışmanlık hizmeti alan kuruluşlar, müşteri şikayetlerinin nasıl değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda doğru stratejiler oluşturabilmekte ve kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak bu stratejileri kurumun geneline yayarak sürdürülebilir hale getirebilmektedir. ISO 10002, şikayetlerin ele alınmasında aşağıdaki hususları dikkate almaktadır.
  • Geri bildirime açık (şikayetler dahil) müşteri odaklı bir ortam oluşturarak, alınan şikayetleri çözerek ve kuruluşun müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerini geliştirme yeteneğini ilerleterek müşteri memnuniyetinin artırılması
  • Personel eğitimi de dahil olmak üzere kaynakların yeterli şekilde edinilmesi ve dağıtılması yoluyla üst yönetime katılım ve taahhüdün sağlanması.
  • Şikayet sunan müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tanınması ve doğru bir şekilde ele alınması.
  • Şikayet sahiplerine açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikayet sürecinin sağlanması;
  • Müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmak için şikayetlerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
  • Şikayet işleme sürecinin denetiminin uygun konseptler çerçevesinde sağlanması.
  • Şikayetlerin ele alınma sürecinin etkinliğinin ve sürekliliğinin gözden geçirilmesi.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi