ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 Belgesi Danışmanlık

ISO 14001, etkili bir çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Çevresel performans gereklilikleri oluşturmak yerine bir kuruluşun izleyebileceği bir çerçeve sağlamaktadır. ISO 14000 çevre yönetimi standartların ailesinin bir parçası olan ISO 14001, kuruluşların onaylayabileceği ve gönüllülük esasına dayanan bir standarttır. Diğer yönetim sistemleri standartlarıyla (çoğunlukla ISO 9001) entegre edilmesi, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine daha fazla yardımcı olabilmektedir.
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), çevre yönetim sistemini “çevresel konuları yönetmek, uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve risk ve fırsatları ele almak için kullanılan yönetim sisteminin bir parçası” olarak tanımlamaktadır. ISO 14001 standardında, sürekli iyileştirmeye yönelik bir yaklaşım olan PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsünü kullanılmaktadır. PUKÖ döngüsündeki kural ve ilkeler işletmelerin faaliyetlerine ve süreçlerine bağlı olarak değişebildiği için, yapılması gerekenler ISO 14001 Belgesi Danışmanlık hizmeti ile detaylı olarak öğrenilebilmektedir.

ISO 14001 Belgesi Danışmanlık Hizmeti Kapsamı

En güncel standart olan ISO 14001: 2015, oluşturulmuş çevre politikası ve gerekliliklerine uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilmektedir. Standardın gereklilikleri, kuruluşun endüstrisi, çevre politikası, ürünler ve hizmet teklifleri ve konum dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenen herhangi bir çevre yönetim sistemine de dahil edilebilmektedir. ISO 14001: 2015, büyüklüğü, konumu, sektör veya endüstrisi ne olursa olsun tüm kuruluşları kapsamaktadır. Bu bağlamda, ISO 14001’e entegre olmak isteyen tüm kuruluşlar, bu konuda uzmanlık ve tecrübe sahibi bir danışmanlık şirketinden destek alabilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Konuları

ISO 14001 Belgesi Danışmanlık hizmeti alan kuruluşlar, standardın temel konularıyla ilgili atması gereken adımlar, düzenlemesi gereken belgeler ve gerçekleştirmesi gereken faaliyetler konusundaki yükümlülükleri yerine getirebilmektedir. Bu konuları şu şekilde sıralayabiliriz.
 Organizasyonun kapsamı
 Liderlik
 Planlama
 Destek
 Operasyon
 Performans değerlendirmesi
 Gelişme
İşletmeler, ISO 14001 Belgesi Danışmanlık hizmeti sayesinde, çevre yönetim sistemini bünyesinde kurup aktif hale getirdikten sonra belgelendirme sürecini de hızlı ve kolay bir şekilde atlatabilmektedir.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi