ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık

ISO 22000, gıda zincirinde çiftlikten sofralara kadar her kuruluşa uygulanabilen bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir. ISO 22000 sertifikasına sahip olmak, bir şirketin müşterilerine gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduklarını göstermelerini sağlamaktadır. Bu da müşterilerin, sertifika sahibi işletmenin ürününe güven duymasını sağlamaktadır. Müşterilerin gıda güvenliği konusunda giderek daha da hassas hale gelmesi, gıda sektörüne yönelik ürün veya hizmet üreten her işletme için ISO 22000 her geçen zaman daha da önemli hale gelmektedir.
ISO 22000, üreticiler, nakliyeciler, paketleyiciler, işlemciler, perakendeciler, şişeleyiciler ve lokantalar dahil olmak üzere, tarlalardan toptan veya perakende ürün satışı yapan mağazalara kadar gıda ve beslenme ile ilgili bütün kuruluşlara uygulanabilmektedir. Bu bağlamda, gıda sektöründe faaliyet gösteren her firma ISO 22000 Belgesi Danışmanlık hizmeti alarak bu sistemi kendi işletmesine kurup aktif hale getirmelidir.

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık Kapsamı

ISO 22000 standardı, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) temelinde ele alınması gereken birçok gereksinimi içermektedir. Bu nedenle, belge sahibi olmak isteyen kuruluşların ISO 22000 Belgesi Danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. ISO 22000 için yapılması gerekenlerin başında şunlar gelmektedir:
• Üst yönetim tarafından geliştirilen bir Gıda Güvenliği Politikasına sahip olmak.
• Şirketlerin bu politikaya uyma çabalarını artıracak hedefler belirlemek.
• Bir yönetim sisteminin planlanması ve tasarlanması ve sistemin belgelenmesi.
• Sistemin performans kayıtlarının tutulması.
• Gıda Güvenliği Ekibini oluşturmak için bu alanda uzmanlık sahibi kişileri işe almak ve eğitmek.
• Şirket dışındaki önemli kişilerle (mevzuatlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğerleri) etkili iletişim sağlamak ve içerde de etkili bir iletişim ağı kurmak için iletişim prosedürlerinin tanımlanması.
• Acil durum planına sahip olmak.
• GGYS’nin performansını değerlendirmek için yönetim gözden geçirme toplantıları düzenlemek.
• Uygun eğitimli ve kalifiye personel, gıda güvenliğini sağlamak için yeterli altyapı ve uygun çalışma ortamı da dahil olmak üzere GGYS’nin etkin çalışması için yeterli kaynakların sağlanması.
• Önkoşul Programlarının Uygulanması.
• HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)  ilkelerini takip etmek.
• Ürünün tanımlanması için bir izlenebilirlik sisteminin oluşturulması.
• Düzeltici bir eylem sisteminin oluşturulması ve uygun olmayan ürünlerin kontrolünün sağlanması.
• Ürünün geri çekilmesi için dokümante edilmiş bir prosedürün izlenmesi.
• İzleme ve ölçüm cihazlarının kontrolünün yapılması.
• İç denetim programının oluşturulması ve sürdürülmesi.
• GGYS’nin sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi