ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 Belgesi Danışmanlık

ISO 45001, bir iş yerinde çalışanları ve iş yerine herhangi bir sebepten ötürü gelen kişileri, işle ilgili kaza ve hastalıklardan korumak için düzenlenen uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. ISO 45001 sertifikası, çalışanların ve işletmelerin onarılamaz düzeyde zarara uğramasını önlemek ve bu konudaki riskleri azaltmak için geliştirilmiştir. Bu standart,  ISO 9001 ve ISO 14001 dahil olmak üzere bir dizi başka standartları da yakından inceleyen sağlık ve güvenlik yönetimi uzmanları tarafından hazırlanmıştır. ISO 45001 çerçevesinde, OHSAS 18001 gibi güvenlik standartlarının yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma standartları, sözleşmeleri ve güvenlik yönergeleri de dikkate alınmaktadır.
Özellikle üst yönetime yönelik bir standart olan ISO 45001, işletmelerin çalışanları ve işyerini ziyaret eden herkes için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamasına yardımcı olmak gibi son derece kapsayıcı bir amaca sahiptir. Bu hedefe, potansiyel olarak yaralanma, hastalık ve hatta ölüme yol açabilecek faktörleri kontrol ederek ulaşılabilir. Sonuç olarak, ISO 45001 zararlı veya çalışanların fiziksel ve / veya zihinsel refahı için tehlike oluşturan faktörleri azaltmak için en temel düzenlemelerden biridir. Bu bağlamda, başta sanayi kuruluşları olmak üzere bütün işletmelerin ISO 45001 Belgesi Danışmanlık hizmeti alarak bu konuda gereken yükümlülükleri yerine getirmesi esastır.

ISO 45001 Belgesi Danışmanlık Hizmeti Faydaları

ISO 45001 tabanlı bir yönetim sistemi inşa etmek günümüz iş dünyasında artık her sektör ve her kuruluş için gerekli hale gelmiştir. Bu nedenle kuruluşların, alanında uzmanlık sahibi bir şirketten ISO 45001 Belgesi Danışmanlık Hizmeti alması ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna azami dikkati göstermesi gerekmektedir. Belge sahibi kuruluşlar temel olarak şu faydaları elde edebilmektedir.
• Risklerini ve fırsatlarını, yasal ve diğer gereklilikleri dikkate alan sistematik süreçlerin oluşturulması
• Faaliyetleriyle ilişkili tehlikelerin ve İSG risklerinin belirlenmesi; bunları ortadan kaldırmak veya potansiyel etkilerini en aza indirmek için kontroller koymak
• Risk yönetimi için operasyonel kontroller oluşturmak
• İSG riskleri konusunda artan farkındalık
• İSG performansını değerlendirmek ve uygun önlemleri alarak onu iyileştirmeye çalışmak
• İSG konularında çalışanların aktif rol almasını sağlamak

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi