ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi Danışmanlık

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından oluşturulan ve uluslararası düzeyde geçerli olan bir standarttır. ISO 9001 standardına göre sertifika alabilmek için şirketlerin standartta belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Standart, ölçeği ve faaliyet alanı fark etmeksizin her kuruluş tarafından, müşteri ve ilgili mevzuat gereksinimlerini karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde oluşturmak, sunmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
ISO 9000 standart ailesinde birkaç farklı sertifika mevcuttur. Fakat ISO 9001, 9000 serisinde sertifika gerektiren tek standarttır. Normal şartlarda bu sertifika bir işletmenin tamamına verilebilmektedir, ancak KYS’nin kapsamı belirli bir tesisteki veya departmandaki performansı iyileştirmek için de uyarlanabilmektedir. Bu çerçevede işletmeler, bu sistemi hangi bölüm ve süreçler için uygulaması gerektiği konusunda ISO 9001 Belgesi Danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 9001 Belgesi Danışmanlık hizmeti alacak işletmelerin bu standart ile ilgili bazı detayları bilmeleri gerekmektedir. İhtiyaç ve taleplerini doğru şekilde belirleyen kuruluşlar için danışmanlık hizmeti çok daha verimli olacaktır.
• ISO 9001, büyüklüğüne bağlı olmaksızın her kuruluş için geçerlidir. Tek bir kişilik kuruluştan yüz binlerce çalışanı olan kuruluşlara kadar uygulanabilmektedir.
• Kuruluşunun hangi sektörde olduğu (ürün veya hizmet) fark etmemektedir. Bir restoran, danışmanlık, imalat şirketi, devlet kuruluşu vb. olabilir.
• ISO 9001 ürünler için oluşturulmuş bir standart değildir. Ürün kalitesini tanımlamaz. Süreç tabanlı bir standart olan ISO 9001, işletme bünyesindeki süreçlerin kontrolünün sağlanması için kullanılmaktadır. Bu standardı uygulayan kuruluşlarda son ürün, istenen sonuçları karşılamalıdır.
• Standart, kişilere değil kurumlara verilmektedir. ISO 9001 Belgesi Danışmanlık hizmeti alan kuruluşlarda işletmeyi temsilen bazı personeller, ISO 9001 için gerekli çalışmaları yürütebilmekte ve danışmanlık şirketinin verdiği eğitimlere katılabilmektedir.
• Kuruluşun ISO 9001 sertifikasyon statülerini korumak için her üç yılda bir yeniden sertifikalandırılması gerekmektedir.
• ISO 9001: 2015, bu standardının güncel sürümü olup eski sürümlere göre sertifika alan kuruluşların ISO 9001 belgelerini revize etmeleri gerekmektedir. ISO 9001 Belgesi Danışmanlık hizmeti, mevcut sürümlerini yükseltmek isteyen işletmeler tarafından da alınabilmektedir.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi