Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; Esnaf, Ticaret veya Sanayi odalarına kayıtlı işletmelerin (sanayi kuruluşu niteliği kazanan) yıllık üretim kapasitesini gösteren belgedir. Geçerlilik süresi ise 2 yıldır.

Kapasite Raporları bir işletmenin üretim teknolojisi, makine parkı, kullanılan ham maddeleri, çalışma süresi, iş gücü gibi birçok verinin belli kriterlere göre hesaplanması sonucunda verilen bir belgedir. Ve sizlere verilecek raporda firmanızın irtibat bilgileri, üretim konuları, üretime konu olan hammadde bilgileri, yıllık üretim kapasitesi, üretim teknolojisi, üretimde kullanılan makine parkı, şirket sermayesi ve istihdam bilgileri gibi birçok bilginin yer aldığı hem üretim gücünüzün hem de firma bilgilerinizin detaylı olarak yer aldığı bir belgedir.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından Kapasite Raporları, Kapasite raportörleri ve eksperleri tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenmiş kriterlere ve hesaplama yöntemleri esas alınarak hesaplanır. Nihayetinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından onaylanır.

Kapasite Raporuna sahip işletmeler hem kamu hem özel sektörde bu belgeyi kullanmaktadırlar. Öyle ki; Yatırım Teşvik Belgelerinin alınmasında, Dâhilde İşleme İzin Belgelerinde, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, İş Yeri Açma Ruhsatlarında, Vergi İncelemelerinde, Fuarlarda, ÇED Raporu İşlemlerinde ve Yerli Malı Belgesi alımı gibi birçok işlemde Kapasite Raporu talep edilmektedir. Görüldüğü gibi Kapasite Raporu ülkemizde birçok konuda karşımıza önemli bir belgedir.

Aşağıda Kapasite Raporunu zorunlu kılan bazı mevzuatları görebilirsiniz.

 1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 2. 5174 sayılı TOBB Kanunu
 3. 28.5.1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 4. TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)
 5. İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 6.  560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
 7. Teşviklerle ilgili Tebliğler

Kapasite Raporuna başvurmak için gereken asgari şartlara da değinerek bu makaleyi tamamlayalım.

 1. Öncelikle bir meslek odasına üye olmalısınız. (Esnaf Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası)
 2. İş yerinizde aktif olarak üretim yapılmalı.
 3. Sigortalı İşçi çalıştırmalısınız.
 4. Üretim yapılan adresin tescil edilmiş olması gerekir.
 5. Üretimi yapabilecek asgari makine ve teçhizata sahip olmalısınız.

Kapasite Raporu ile ilgili güncel yazı ve makalelere ulaşabileceğiniz bir diğer sitemiz ise www.kapasiteraporu.com dur. Sitemizi ziyaret ederek detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz gibi danışmanlarımızdan da detaylı bilgi alabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

Alakalı Makaleler

Şubat 29, 2020

FSSC 22000 Belgesi

Temmuz 16, 2017

Marka Tescili

Temmuz 16, 2017

Barkod Tescili