Neden ISO 9001 Belgesi Alınmalıdır?

Neden ISO 9001 Belgesi Alınmalıdır?

Dünya piyasasında kontroller ve dengeler bazı kurallar ile belirlenmiş ve standardize edilmiştir. Bunun yapılmasında amaç endüstriler arasında ve uluslararasında tutarlılığı ve kaliteyi korumanın zorluğudur.
ISO Bu konuda bütün ülkelerin sağlam kalite kriterleri ile piyasaya giriş yapmasına imkan veren uluslar arası bir organizasyondur. ISO kelimesi bu organizasyondan alınan belgeyi tanımlamak için kullanılır. 9001 ise bahse konu standardın numarası olup standardın 9000 ailesi içinde değerlendirildiğini bildirir. 9000 Numaralı standartlar kalite standartlarıdır.
ISO 9001 Temel kalite kriterlerini tanımlayan bir standarttır. ISO 9001 belgesi olması firmanın kalite kriterlerine uygun çalıştığın belirtir. Bu durumda müşterilerin güvenini sağlamakta ve memnuniyeti arttırmakta yararlı olur.

ISO 9001 Belgesi Neden Gereklidir?

ISO 9001 Belgesi almak için sayılabilecek başlıca sebepler şunlardır:
• Firmanın müşterinin ihtiyaçlarına yönelik çalıştığının belgelenmesi,
• Firmanın daha fazla iş alarak daha fazla gelir elde etmesi,
• Şirketin ve üretilen ürünün kalitesinin geliştirilmesi,
• Üretilen ürünler ile müşteri memnuniyetinin arttırılması,
• Firmanın üretim, pazarlama ve malzeme tedarik süreçlerinin tanımlanması, anlaşılması ve dış dünyaya bunun tanıtılması,
• Firmada profesyonel bir çalışma kültürü geliştirerek çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi,
• Üretim sürecinde tutarlılığın sağlanması,
• Yönetime ve çalışanlara daha farklı açılardan odaklanılması böylece maksimum verim elde edilmesi,
• Verimliliğin arttırılması, israfın önüne geçilmesi ve firmanın tasarruf etmesi,
• Firmanın uluslararası kalite tanımlamasına uygun hale getirilmesi gibi kriterler sayılabilir.

ISO 9001 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

ISO 9001 Belgesi rekabet koşullarını çok ağır olduğu günümüz piyasasında hemen hemen bütün işletmeler için gereklidir. Özellikle piyasada belli bir tutarlılık yaratmak isteyen, müşteri memnuniyetine ve güvenine önem veren, firmasının büyümesini ve genişlemesini hedefleyen firmalar için gereklidir.
Ayrıca girilen pek çok ihalede katılımcı firmalardan diğer belgelerin yanı sıra ISO 9001 belgesi de istenmektedir. Bazı ihracat ve ithalat işlemlerinde de ISO 9001 belgesi ibraz edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle ihaleye girmek isteyen, ithalat ve/veya ihracat yapmak isteyen bütün şirketlerin ISO 9001 belgesi alması gereklidir.
ISO 9001 belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşın. ISO Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgilere ve faydalı makalelere ulaşmak isterseniz ISO belgesi sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Alakalı Makaleler

Nisan 8, 2020

ISO 45001 Belgesi

Nisan 8, 2020

ISO 22000 Belgesi