Sanayi Sicil

Sanayi Sicil Belgesi, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununu’nda tanımı yapılan sanayici niteliğindeki işletmelerin Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olduktan sonra Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü trafından verilen belgedir.  

01.07.2017 tarihinde yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde yeni değişiklikler getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de Sanayici tanımının yeniden düzenlenmesi olmuştur. Sanayi Sicili Kanunu’ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınarak bundan sonra sanayici olarak anılacaktır. Bu da demek oluyor ki Yazılım ve Bilişim firmaları da Sanayi Sicil Belgesi alabileceklerdir.

Sanayi Sicil Kanununda Yapılan Yeni Değişiklikler (01.07.2017)

Yeni sanayici niteliği son düzenleme ile şu şekildedir. “Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla sanayici olarak kabul edilir.

Bu değişiklik kanunu ile Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde aşağıda kısaca özetlemeye çalışacağımız düzenlemelerde yürürlüğe girmiştir. Siz değerli müşterilerimizin bu değişiklikleri dikkatle takip etmeleri Cezai bir müeyyide ile karşılaşmamanız için önemlidir.

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası kesilecek.

Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.
İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Yukarıda yazdıklarımız Sanayi Sicil Kanununda yapılan yeni değişiklikleri içeriyor. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun tamamını inceleyerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Güncel yönetmeliklere ve mevzuatlara www.yerlimalibelgesi.com adresimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Sanayi Sicil Belgesini alınması için birçok bürokratik işlemin tamamlanması ve elektronik ortamda birçok verinin sağlıklı bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Akre Group Danışmanlık Sanayi Sicil Belgesinin alınmasında en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi Sicil başvurunun süresi geçmeden yapılması, her iki yılda bir vize işlemlerinin yapılması, faaliyetinizin durması, adres ve unvan değişiklikleri ve üretim konusunda değişikliklerin takip edilmesi, her yıl verilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvellerinin verilmesi gibi takip gerektiren birçok işlemin yapılmasını sağlıyoruz. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa bir zamanda bir ayaya gelmek istiyoruz.

Makalemizi sabırla ve dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Alakalı Makaleler

Şubat 29, 2020

FSSC 22000 Belgesi

Temmuz 16, 2017

Marka Tescili

Temmuz 16, 2017

Barkod Tescili