Tırnağa sahip olan, bu tırnakla da avını yakalayıp yiyen vahşi kuşların eti yenmez.
Atmaca, şahin, alacakarga, yarasa, akbaba, kuzgun, kartal, çaylak gibi… Bunlar tırnaklarıyla avlanır, tırnaklarını silâh olarak kullanır, avlarını bu silâhla yakalarlar. Tırnakları olduğu halde bunu kullanmayan gıdasını tırnağıyla elde etmeyen kuşun eti ise yenir. Güvercinin tırnağı vardır, ama silâh olarak kullanmaz.
Yürüyen hayvanlara gelince. Bunların da azı dişleri esastır. Azı dişlerini silâh olarak kullananların eti yenmez.
Kurt, tilki, kedi, Arslan, kaplan, sırtlan, fil, köpek, gelincik, sincap, pars, maymun, sansar gibi… Ancak azı dişi olduğu halde bunu bir yırtıcı âlet olarak kullanmayan, gıdasını onunla temin etmeyen hayvanların eti ise yenir. Nitekim devenin de azı dişi vardır. Ancak onu silâh olarak kullanmaz; saman, ot gibi gıdalarla hayatını sürdürür. Demek ki, eti yenip yenmemek hususunda umumî bir hüküm, kuşlarda avını onunla yakaladığı “tırnak”, diğer hayvanlarda ise, avını onunla parçaladığı “azı dişi”esastır. Bu iki cinsin etleri yenmez. Ancak, okuyucumun kirpi suali bu iki kısmın da içinde yer almıyor. Demek ki, üçüncü bir kısım daha vardır. O da: Tab’an ve fıtraten kötü, pis ve habis olan hayvanlar. Bunlar avlarını, gıdalarını tırnaklarıyla da, azı dişleriyle de elde etmiyorlar. Ama tab’an denî, fıtraten kötü ve pis olan yaratıklardır. İşte bu yaratılışta, müstekreh ve pis olanların da eti yenmez. Bunların içinde yer alanların bir kısmı da şunlar: Kirpi, fare, akrep, yılan, kene, kurbağa, kara ve deniz kaplumbağaları, köstebek, sinek çeşitleri. Bunlara, eti yenmek için kesilen hayvanın karnındaki yenmeyen uzuvlarını da ilâve edebiliriz. Nitekim: Kesilen hayvanın husyeleri, yâni yumurtalığı, ödü, idrar torbası, tenâsül uzvu yenmez. Ancak bu sonuncularının yasaklık derecesini kitaplarımız mekruh olarak kaydetmekteler. Harama yakın şekilde mekruh olan bu parçalar yenmezler.

Eğer ozonlama işlemi uygulanıyorsa, ürün etiketinde bu bilginin yer alması zorunluluğu vardır.

Avrupa Birliği mevzuatı ve Türk Gıda Kodeksi’ne göre salça üretiminde asit düzeyini düzenleyici olarak kullanılan katkı maddeleri, laktik asit (süt asidi), balik asit (elma asidi) ve asetik asittir (sirke asidi).

Konserve suyunun içerisinde sadece yaklaşık yüzde 2 oranında tuz bulunur.  Ürün tipine bağlı olarak tuz, sirke, sitrik asit, şeker, vb katkılar içerebilir. Etiketten içeriği hakkında bilgi edinilebilir.

Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izniyle ve Sağlık Bakanlığı denetimiyle üretilen meyve sularının içinde alkol yoktur. Meyve sularında olduğu iddia edilen “ethanol” doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan bir bileşiktir. Üretim sırasında herhangi bir alkol ilavesi yapılmaz.

Uzun süre hava ve ısıya maruz kalan ürünlerde yağlar oksijen ile reaksiyona girer. Yağlarda önce serbest yağ asitleri daha sonra ise peroksitler oluşur. Peroksit değeri yağlarda bozulmanın bir göstergesidir. Peroksitin vücutta belli oranda birikmesi sonucunda kansere yol açabileceğine dair öngörüler vardır. Yağlı ürünlerde peroksit oluşumu acılaşma ve renk değişimi gibi değişikliklere yol açar.

Modifiye atmosfer çok etkin bir paketleme tekniğidir ve tazeliği uzun süre korur. Üründe mikrobiyolojik sorunların ortaya çıkmasına engel olur. Modifiye atmosfer gıdalara uygun bir uygulamadır, insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Kuruyemiş üreticileri modifiye atmosfer tekniğini Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ve Türk Gıda Kodeksi’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde uygulamaktadır.

Okratoksin yine küfler tarafından oluşturulan toksik bir maddedir. Buğday, arpa, vb. tahıllarda, kahvede, sarı üzümde bulunma ihtimali vardır. İnsan vücudunda belli oranda birikimi böbrek kanserine yol açabilir. Kuruyemiş üreticileri ürün toplama, depolama ve üretim aşamalarının tamamında ürünlerde okratoksin kalıntısı olup olmadığını kontrol ederler. Kalıntı bulunan ürünlerin kullanımına izin vermezler.

Cips üretiminde palm yağı temelli bitkisel yağ kullanılır. Çocuk ürünlerinde özel, doymamış yağ oranı yüksek bir ayçiçeği yağı türü kullanılabilmektedir.

Azot gazı kullanılmasının amacı mikroorganizma üremesini engellemektir. Azot gazı 24-48 saat içerisinde ürün içinde kendiliğinden ortadan kalkar.

Biranın üretimi sırasında dışarıdan alkol katılmaz. Alkol, mayalanma sırasında mayanın ortaya çıkardığı bir üründür.

Üründeki rutubet miktarının fazla olması, küf gelişimini teşvik etmektedir. Baharatlardaki rutubet miktarı mutlaka Türk Gıda Kodeksi’nde öngörülen kriterlere uygun olmalıdır.

Baharatlar üzerinde/içinde bulunan küfler (aflatoksin) insan sağlığı açısından zehirli bileşenler olabilir. Bu nedenle izinli üretim yapan firmaların ambalajlı ürünleri tercih edilmelidir.

Hazır yoğurt üretiminin bütün aşamaları maksimum hijyen koşullarında gerçekleştirildiği için kullanılan sütlerde herhangi bir mikroorganizma oluşumu gözlenmez. Saklama koşullarına uyulduğu taktirde raf ömrü boyunca ürünlerin tazeliğini koruması çok normaldir.

Hayır kullanılmaz. Türk Gıda Kodeksi’ne göre üretim izini verilerek sertifikalandırılmış hazır yoğurtların üretiminde yalnızca süt ve maya kullanılır.

Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için, usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usulüne uygun kesim, Hanefilere göre besmele çekilerek, hayvanın nefes ve yemek boruları ile şah damarının veya iki şah damarından birinin kesilmesi şeklinde yapılır. Besmelenin kasten terk edilmesi halinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre haram olur. Ama unutarak terk edilirse helaldir. Şafiiler besmelenin kasten terkedilmesi halinde de etin yenilebileceği görüşündedirler (Nevevi, el-Mecmu, VIII, 412 vd. ). Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir (nahr) ve hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenilir. Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bilenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri, diğerinin gözü önünde kesilmemelidir (Kasani, Bedaiü’s-sanai’, V, 41). Kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veya tüyünü yolmak gibi hayvanın acısını arttıracak işlerden kaçınılmalıdır (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 194). Hayvanın, kesim esnasında canlı olması kaydı ile, acıyı azaltmak maksadı ile düşük voltajlı elektrik şokuna tabi tutulmasında sakınca yoktur. Tavuk ve hindi kesimlerinde kullanılan otomatik kesim makinesini çalıştıran kişinin, düğmeye basarken besmele çekmesi halinde o seride kesilecek bütün hayvanlar besmele ile kesilmiş sayılır.

İslam dininde sarhoşluk verecek derecede mayalanmamış içeceklerin içilmesi caiz; sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi ise haramdır. Mayalanması kısa süren kefirin alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Bu nitelikteki kefirin içilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Hayati öneme sahip bir tedavinin helal olan nesnelerle yapılabilme imkânı bulunmadığı hallerde (zaruret gereği) tedavide haram olan nesnelerden de yararlanılabilir. Bu itibarla, kalp kapakçığının değişmesi zorunlu olan bir hastanın tedavisinde helal yollarla bir alternatif bulunmaması ya da bulunan diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur.

Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.

Belge süresi 3 yıldır ve Belgelendirme denetimini takiben birer yıl ara ile 2 adet Ara Kontrol denetimi gerçekleştirilmektedir.

IAF (International Accreditation Forum) tarafından tanınan Uluslararası akreditasyon kuruluşları kapsamında değildir. Denetimler uluslarla arası tanınırlığı olan İslami organizasyonlar tarafından yetkilendirilen kuruluşların, belgelendirme kuruluşlarına denetim yetkisi vermesi ile gerçekleştirilir.

Gıda, kozmetik, ilaç vb. helal ürünler ile ilişkili sektörlerde de insani ihtiyaçlara cevap verecek ve sağlık açısından uygun ve gelişmiş denetlenebilir şartları içermektedir. ISO 22000, FSSC, GMP / ISO 22716 gibi standartlarla entegre olarak İslam dini kural ve usullerini içeren bir belgelendirmedir.

Helal, dini kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Helal ürün ise İslami kurallara uygun olarak üretilen üründür.

Konserve kiraz ve vişneler yapay olarak boyanır ve boyama katkı maddesi de E120 Karmin (carmine) dir. Karmin bitlerden elde edilir ki Haramdır. Bu maksatla kullanılan bir başka renklendiricide ise çözücü olarak domuz yağından yapılmış gliserin de kullanılabilmektedir. Bu rizikolar karşısında helâl diyemeyiz.

Peynir altı suyu, sütün kesilmesi yada peynirleşmesi sonunda arta kalan sulu kısmıdır. Sütün peynir haline gelmesi için kesilmesinde enzim ve maya kullanılmaktadır. Bu enzim ve mayalar, yenmesi haram kılınmış hayvanlardan elde edilmiş ise bu yolla elde edilmiş peynirlerin yenmesi haram olduğu gibi, artık olarak elde edilen “Peynir altı suyu” da tabii olarak haram olacaktır. Etiketlerinde bir açıklama olmayan gıda maddeleri de maalesef en azından şüpheli olmak durumundan kurtulamayacaktır.

Monosodyum glutamat’a çin baharatı adı da verilir. Gıdalara et lezzeti vermek, diğer tabii gıda tadlarını arttırmak ve tütünün tadını ıslah etmek için kullanılır. Bitkilerden elde edilmektedir. Çalışmalar göstermiştir ki glutamat, vücutta, sinir sisteminin normal fonksiyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bazı kobaylarda beyin hasarına sebep olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca, en önemli Çin yemeklerinde, umumiyetle MSG nin kullanıldığı Çin lokantalarında yemek yiyen pekçok insanın yemekten sonra baş ağrısı ve göğüs sancılarına maruz kaldığı rapor edilmiştir. Bir başka çalışmada da MSG ile muamele olduğu zaman dişilerde hamilelik, erkeklerde de döllenme gücünün azaldığı gösterilmiştir.
Buna rağmen, FDA (Food and Drug Administration) MSG’yi bebek gıdalarının dışında pekçok GRAS gıda ürünlerinde ( Genel olarak emniyetli tanınma ) olarak tanımlamıştır.

Tartarik asit, üzümlerde tabii olarak bulunan bir asittir. Üzüm ve limon tadı verilmiş içeceklerde ve üzüm lezzeti verilmiş jellerde kullanılır. Ayrıca kabartma tozlarında da asit olarak kullanılır.
Krem Tartar, Tartarik asidin potasyum tuzudur. Fırın ürünlerinde, boş hacimler üreten karbon dioksiti serbest bırakmak için kimyasal bir mayalama maddesi olarak kullanılır.
Tartarik asit ve Krem Tartar, eğer üzümden fermantasyon yolu ile elde edilirse Haram olur ki birçok ülkede şarap yapımından sonra fıçılarda kalan artıklar yıkandıktan sonra Tartarik asit elde edilir.
Tartarik asit ve Krem Tartar, fermante oluşmamış ezilmiş üzümden elde edilirse, Helâldir. Piyasada satılan ürünlerde, maalesef bu ayırımı belirtecek hiçbir kanıt mevcut değildir. Böylece en azından şüpheli bir durumla karşı karşıyayız demektir.

Gliserin veya gliserol olarak adı geçen katkı maddesi hayvani, bitkisel katı ve sıvı yağların hidrolizi sonucunda elde edilen berrak, renksiz, tatlımsı ve kıvamlı bir sıvıdır. Şekercilikte, deterjan, sabun, sentetik sakız, kozmetik ürün, çorba ve ilaç imalatında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Hayvani kökenli gliserine Helal demek hemen hemen imkansızdır. Zira üretimde domuz, sığır ve her türlü hayvanın deri ve kemikleri kullanılmakta, bu sebeple üretim safhalarını %100 garanti etmek mümkün olamamaktadır. Bitkisel yağlardan veya sentetik yolla üretilen gliserin Helâldir. Etikette, gliserinin üretim kökeni açıklanmamışsa bu ürünü kullanmamak yerinde olur.

E920 ile numaralanan Kıystain, önemsiz bir amino asittir. Amino asitler genellikle proteinlerde bulunur. Kıystain, fırın ürünlerinde durdurucu ajan olarak kullanılır.

Maalesef hepsine helâl demek mümkün değil. Sitemizin diğer bölümlerinde bulacağınız listelerde de görüldüğü gibi bir çeşit bitten tutun, insan saçına kadar pekçok haram ana maddeden tad vericiler, renk vericiler üretilmektedir. Etikette, kullanılan katkı maddeleri açıkca isim, rumuz ve kod numaraları ile belirtilmemiş ise bu tür ürünü satın alıp kullanmaktan kaçınmalıyız. Yeterli bilgiler verilmişse, listelerde Helâl olduğu belirtilenler için problem ortadan kalkar.

Sığır, koyun, keçi gibi eti helâl bir hayvanın etinin helâl olabilmesi için, kesecek kimsenin müslim olması gerekir. Müslim olan kimse, mümkünse kıbleye cepheli olacak şekilde hayvanı yere yatırır, keskin bir bıçakla çene altındaki boyun kısmında üç ana kan damarını keser, bu esnada “Bismillah Allahu ekber” ibaresini en az bir kere söyler. Kafayı gövdeden ayırmadan önce kanın tamamen akmasına dikkat eder.

İlaç sanayi, acı ilaçların içimini kolaylaştırmak için kapsülleme veya filim tabakalamayı, uzun zamandan beri kullanmaktadır. Gıda sanayinde kullanımı ise daha yenidir. Gıda sanayisinde kapsülleme ya da filim tabakası ile kaplama daha çok gıda maddesinin fiziki görünümünü, rengini ve katkı maddeleri ile sağlanan tatlarını, kokularını muhafaza etmek ve korumak için kullanılmaktadır.
Bu maksatla kullanılan koruyucu maddeler gelatin, arap zamkı, sellülaz zamkı, modifiye gıda nişastası, saf süt yağı ve benzerleridir. Filim tabakalama ve kapsülleme de arab zamkı, sellülaz zamkı, modifiye gıda nişastası ve süt yağı kullanılmışsa helâl kabul edilebilir.
Eğer bir ürün Helâl katkılar kullanılarak yapılmışsa ancak muhafaza etmek için kapsülleme veya tabakalama işlemi için domuzdan veya haram şartlardaki hayvanlardan yapılmış gelatin kullanılmışsa o ürün Haram durumuna gelir. İşin üzücü tarafı, ürün etiketinde onun üretiminde kullanılan katkı maddelerinin arasında olmadığı için gelatin belirtilmez. Bu durumda kesin emin olmadan, bu tür maddeleri almaktan kaçınmak en iyi yoldur.

“Alkolsüz Bira” ismi ile satılan içeceklerde %0.5 alkol bulunmaktadır. T.S.E. Standartları da bu miktara izin vermektedir. “Çoğu sarhoşluk veren maddenin azı da haramdır” şer-i ölçüsü karşısında Müslümanın bu biradan uzak olması gerekir. Haramdır

Vanilya bir bitki ürünüdür. Vanilya tohumundan çözücü olarak seçilmiş alkolle çıkartılır ve normal olarak alkol ihtiva eden bir eriyik içinde muhafaza edilir. Sıvı veya toz formunda kullanılır. Bir şişe vanilya ekstatında deney yaparsanız, yaklaşık %30-40 oranında alkol katkı maddesini bulursunuz. Bazıları, pastacılık ürünlerinde bu tip vanilya ekstatının kullanılmasına onay veriyor. Çünkü diyorlar ki, pişirme esnasında alkol buharlaşır gider. Ancak biz diyoruz ki tam pişmenin oluştuğu fırın ürünlerinde alkol buharlaşır, vanilya, fırın ürünleri dışında dondurma gibi, krema gibi, meşrubat gibi, ilaç şurupları gibi pek çok ürünlerde kullanılır. Bu ürünlerde pişme oluşmadığı veya kısmen oluştuğu için alkolün tamamı buharlaşamaz. Vanilya, toz formunda da kullanılabilir. Bu formda, vanilya tohumları ya alkol katkısız ezilir veya ezilir alkolde eritilir ve sonra arıtılır. Arıtma esnasında, alkol damıtılır ve böylece alkol kalıntısı kalmaz. Bu şekilde elde edilen vanilya Helâldir. Ancak piyasada satılan vanilya paketlerinin etiketinde maalesef sadece vanilya veya vanilya flavoring şeklinde açıklama yapılıyor.
Bu yüzden, Müslüman tüketici hangi formu kullanabileceğinin seçimini yapamıyor. Bu durumda, ürünün üreticisi ile temas kurma ihtiyacı doğuyor.
Vanilin ve etil vanilin, vanilya tohumunda mevcut tat vericilerdir. Bunların toz formu alkol ihtiva etmezler. Bugün tatbikatta vanilin ve etil vanilinin önemli bir kısmı sentetik olarak üretilmektedir. Mamafih, gıda firmaları, gıda üretiminde kullanmadan önce bunları da alkolde eriterek kullanmaktadırlar.
Sahih-i Buhari ve diğer muteber Hadis kitaplarında alkolü ilgilendiren pekçok hadislere göre tüm sarhoşluk veren maddeler haram kılınmıştır.
Peygamber (s.a.v.)’e baldan yapılan bir içki hakkında soruldu. O cevap verdi ki;” bütün sarhoşluk veren içecekler haramdır.” Bir başka zamanda yine Peygamber (s.a.v.)’e mısırdan, arpa, buğday, yulaf igbi hububattan yapılan içkileri sordular. O sordu, bu içecekler sarhoşluğa sebep oluyor mu? Onlar sarhoşluk yapıyor diye söyleyince. O cevap verdi ki, ” tüm sarhoşluk verenler haramdır.” Bir başka hadiste, Peygamber (s.a.v.) dedi:
“Tüm sarhoşluk verenler haramdır ve tüm sarhoşluk verenler haramdır.”

Lesitin, bir homojenleştiricidir. Soya fasulyesi gibi bitkilerde, yumurta sarısında ve hayvani kökende bulunur. Homojenleştiriciler sıvı yağı, katkı yağ ve suyu bir fazda birleştiren yardımcı maddelerdir.
Lesitin, homojenleştiricilerin arasında en yaygın kullanılanıdır. Eğer lesitin GDO’suz soya yağından, yumurta sarısından veya İslâmi usule göre kesilmiş, eti helâl bir hayvanın iç yağından türetilmişse helâl kabul edilir. Aksi halde haram olur.
Gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinin ambalaj etiketinde “soya lesitin” yazıyorsa kullanılabilir. Sadece “lesitin” yazıyorsa iyice soruşturmadan kullanılmamalıdır.

Rennet, peynir yapımında kullanılan bir enzimdir. Rennet genç dananın midesinden gelir. Genç dana kesildikten sonra midesi çıkarılır, süt ile doldurulur ve kuruması için asılır. Kuruduktan sonra, rennetin arıtılmamış ekstra tını elde etmek için ufalanır (kıyma gibi). Daha sonra arıtılır. Eğer genç dana (buzağı) İslami usule uygun olarak kesilmiş ise, elde edilen rennet helâl olur. Aksi halde haramdır.
Rennet’de aktif madde kaymosindir. Kaymosin, biyoteknolojiyi de içine alan başka yollarla da üretilebilir. Biyoteknoloji metodu ile de elde edilen Kaymosin helâldir.
Eğer etiket ürünün rennet ihtiva ettiğini belirtiyorsa, hayvan kökenli olduğu anlaşılmalıdır. Böylece, kökeni anlaşılıncaya kadar, Müslüman tüketici nezdinde, bu ürün şüpheli olma şartlarında kabul edilmelidir.
Eğer köken buzağı olduğu halde İslâmi usule göre kesilmemişse ürünün, Helâl şartlarda olduğu söylenemez. Bu sebeple, bu ürünlerden emin olabilmek için üretici firmaya müracaat edip, doğru bilgiyi almaya çalışmak zorundayız.

Kosher Damgalı Ürünler Helâl midir?
İslam’da helâl ve haram kavramları hayatın bütün safhalarını içine alır. Kosher ise sadece gıda ile sınırlıdır. Gıda bağlamında, helâle benzer manası olabilir, fakat tıpatıp helâl kabul edilemez. Mesela, eti helâl ve helal kesim eti, şarapla muamele edilmesi Kosher şartına uygun olduğu halde, böyle bir et ürünü haramdır. Dolayısı ile Kosher damgalı bir ürün alkol ihtiva edebilir. Gelatin, gliserin ve diğer hayvani katkı maddelerinin kökeni ne olursa olsun, Kosher damgalı ürünlerde kullanılabilir. Etlerin kesimi hahamların nezaretinde de olsa kesim esnasında Allah’ın ismi anılmamaktadır. Bunlar ve daha birçok farklılıklar Kosher ürünlerinin en azından şüpheli hale getirmektedir.
Bu sebeple, ecnebi ülkelerde bulunmak durumunda olan Müslümanlar Kosher damgalı ürünleri de dikkatli bir seçime tabi tutmalıdır. Kosher Belgesi ile ilgili detaylı bilgilere www.kosherbelgesi.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Mono ve digliseridler, homojenleştirici olarak kullanılan yağ asitli maddelerdir. Homojenleştiriciler, sıvı veya katı yağlarla suyu bir fazda muhafaza etmek için kullanılan bileşimlerdir. Mono ve digliseridler, bitkisel veya hayvani unsurlardan türetilmektedir. Bitkisel kökenden türetilirse, helâldir. Hayvani unsurlardan türetilirse, şüphe arz eder. Eğer, eti helâl ve kesimi islâmi usulle yapılmış hayvani unsurlardan türetilmiş ise helâl kabul edilir. Aksi halde kesinlikle haram olur.
Genelde, Müslüman tüketici, %100 bitkisel mono ve digliserid olarak etiketlenmemişse o ürünü almaktan çekinmelidir.

Çikolata Likörü, çikolata, şeker ve diğer katkılardan oluşan bir tatlıdır. Şekerlemelerde, içeceklerde ve diğer çikolata tadı verilmiş ürünlerde kullanılır. Hiçbir şekilde alkol ihtiva etmezler, böylece haram değildir.
Ancak likörlü çikolata ifadesinde geçen likör ise alkollü bir içeceği belirtir ki bu haramdır. Bu iki ifadede sıkıntı Türkçe yazılımdan kaynaklanmaktadır. Bu iki likör de İngilizcede farklı yazılıp birbirine yakın bir vurgu ile okundukları halde, Türkçe ’de aynı okunup aynı harflerle yazılıyor. Aslında çikolata likörü ‘Liquor’, alkollü likör ise ‘Liqueur’ şeklinde yazılmaktadır.

Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Helal Belgeli ürünler İslâm inancıma sahip kişilerin tüketmeyi tercih ettiği ürünlerdir. Aynı zamanda Musevi inancına sahip kişilerin yiyecek içecek kurallarının İslâm inancına benzerliğinden dolayı Musevi inancına sahip kişilerin Kosher Belgeli ürünlere gösterdiği talebi Helal Belgelendirilmiş ürünlere de gösterdiğini biliyoruz. Helal Belgelendirme konusunda iletişim formumuzu eksiksiz bir şekilde doldurarak danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Ürünlerinizi sertifikalandırılması konusunda sizlere en uygun çözümü bulmaya yardımcı olacağız.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı