Akre Group

Danışmanlık

Akre Group Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi ölçek ekonomilerine katma değer sağlayacak şekle dönüştürerek hizmetinize sunar. AKRE GROUP® danışmanları, bilgi ve deneyimin paylaştıkça çoğalacağına inanan, sağladığımız hizmetlerin kalitesinden ödün vermeyen, sizlerden gelen her talebi bir proje anlayışı ile ele alarak hizmete dönüştürebilen ülkemizin saygın danışmanlarından oluşmaktadır.

Paydaşlarının yararına olumlu değişim, gelişim ve iyileştirme sağlayacak, en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda; İlgiyi Bilgiye, Bilgiyi Değişime, Değişimi Gelişime, Gelişimi Kazanca dönüştürmek amacındadır.

Yenilikçi ve yaratıcı düşünceleriyle hizmet verdiği kurumları ulusal ve uluslar arası arenada aranılır ve tercih edilir kurumlara dönüştürmek.

Akre Group bünyesinde çalışan personel veya proje ekibi üyeleri müşterilerle ilgili gizli kalması gerekebilecek bilgi ve belgeleri görmektedirler.
Bu gizli bilgiyi;
• Büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye karşı, akdin bilgisi dışında vermemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak projenin amaçları dışında kullanmamaya gerekli özen ve çabayı göstereceğini,
• Gizli bilgi niteliği taşıyan bilgiyi Firma ‘nın izni olmadan kopyalama hususunda gerekli özen ve çabayı göstereceğini,
• Akre Group bünyesinde çalışan personel veya proje ekibi üyeleri, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da gösterme hususunda gerekli özen ve çabayı göstereceğini kabul ve taahhüt ederler.
Akre Group bünyesinde çalışan personel veya proje ekibi üyeleri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken alt çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda alt çalışanları uyarırlar.

Firmamız faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.
Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.
Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve şubelerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.
Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu kapsamda;
Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
Bilgi Güvenliği Politikamızdır

Kalite Politikamız

Akre Group Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ahlak ve prensipleri doğrultusunda yüksek standartlarda şirket içi yönetim sistemi geliştirmek ve uygulamak,
• Uygulanan sistemlerin etkinliğinin, sistem gerekleri ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Uygun maliyet ve hızlı bir servis vererek, değer yaratan hizmetler sunmak,
• Ülke endüstri ve hizmet sektörlerine bilgi üreterek ve bunu aktararak katkı sağlamak olarak kalite politikasını tanımlamıştır.

İş Bankası TL

IBAN No : TR530006400000113620130914
Hesap No : 1362-0130914
Alıcı Adı : Akre Group Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İş Bankası USD

IBAN No : TR660006400000213620109820
Hesap No : 1362-0109820
Alıcı Adı : Akre Group Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Seçkin Müşteri

Bitmiş Proje

Farklı Sertifikasyon

Memnun Müşteri